Stanovení úplaty za předškolní vzdělávání

STANOVENÍ ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZA MĚSÍC BŘEZEN A DUBEN 2020

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BYLA STANOVENA TAKTO:

Březen: 180,- Kč

Duben:     0,- Kč

Pokud platíte úplatu zálohově, bude vám rozdíl vrácen při vyúčtování.

 

V Náchodě 29. 3. 2020                                              Jaroslava Dušková, ředitelka školy