Zápis do MŠ na školní rok 2022 – 2023

Zápis do mateřské školy na školní rok 2022/2023

 Zápis se bude konat 2. 5. a 3. 5. 2022 v čase od 9:00 do 15:00 hodin v ředitelně školy.

 K zápisu do MŠ v období od 2. do 16. května nemohou podat přihlášku cizinci s vízem za účelem strpění pobytu na území ČR podle § 33 odst. 1 písm. a) zákona o pobytu cizinců na území ČR („uprchlíci“) s místem pobytu ve spádové oblasti. Pro tyto cizince – uprchlíky je určen termín zápisu 22. 6. 2022 od 13:00 do 16:00 hodin.

Další informace ke stažení zde: 

Kritéria pro přijímání dětí

příloha č.1-žádost o přijetí

příloha č. 2 – potvrzení lékaře

 

Změna plateb od 1. 1. 2022

Platby v MŠ od 1. 1. 2022

Děti 3 – 5 let:                                                        měsíčně 1 300,- Kč

                                                                             (400,- úplata + 900,- stravné)

 

 Děti 5 – 6 let:                                                        měsíčně 900,-

poslední rok před nástupem do ZŠ                        (stravné)

 

 Děti 6 – 7 let:                                                        měsíčně 1 100,-

děti s odkladem školní docházky                            (stravné)

 

Další informace k platbám ke stažení zde: 

Finanční limity stravování 2022

Vnitřní předpis ŠJ

 

V Náchodě 7. 12. 2021                                       Jaroslava Dušková, ředitelka školy