Rozhodnutí – seznam přijatých dětí do MŠ k 1.9.2020

Mateřská škola, Náchod, Myslbekova 4

Seznam přijatých dětí od 1.9.2020

Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola, Náchod,

Myslbekova 4, přijala děti evidované pod těmito registračními čísly:

5 Přijímá se od 1.9.2020

6 Přijímá se od 1.9.2020

7 Přijímá se od 1.9.2020

10 Přijímá se od 1.9.2020

11 Přijímá se od 1.9.2020

13 Přijímá se od 1.9.2020

16 Přijímá se od 1.9.2020

17 Přijímá se od 1.9.2020

19 Přijímá se od 1.9.2020

20 Přijímá se od 1.9.2020

23 Přijímá se od 1.9.2020

28 Přijímá se od 1.9.2020

30 Přijímá se od 1.9.2020

32 Přijímá se od 1.9.2020

35 Přijímá se od 1.9.2020

36 Přijímá se od 1.9.2020

37 Přijímá se od 1.9.2020

38 Přijímá se od 1.9.2020

39 Přijímá se od 1.9.2020

40 Přijímá se od 1.9.2020

42 Přijímá se od 1.9.2020

43 Přijímá se od 1.9.2020

49 Přijímá se od 1.9.2020

50 Přijímá se od 1.9.2020

Vyvěšeno dne: 29.5.2020

Jaroslava Dušková

ředitelka školy

 

Stanovení úplaty za předškolní vzdělávání

STANOVENÍ ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZA MĚSÍC BŘEZEN A DUBEN 2020

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BYLA STANOVENA TAKTO:

Březen: 180,- Kč

Duben:     0,- Kč

Pokud platíte úplatu zálohově, bude vám rozdíl vrácen při vyúčtování.

 

V Náchodě 29. 3. 2020                                              Jaroslava Dušková, ředitelka školy