Stravování

Za chod kuchyně i sestavení jídelníčku zodpovídá vedoucí školní jídelny. Dodržuje se skladba “potravinového košíku” s dostatečným přísunem mléka, mléčných výrobků, luštěnin, ryb, ovoce a zeleniny.

Pitný režim je zajištěn v průběhu celého dne i při pobytu na zahradě. Porce jídla je dětem upravena podle jejich přání. Do jídla děti nenutíme, snažíme se o to, aby alespoň ochutnaly. Pitný režim je zajištěný v průběhu celého dne i při pobytu na zahradě.

Porce jídla je dětem upravena podle jejich přání.

Vnitřní řád školní jídelny ke stažení zde

číslo účtu 115 – 7487440287/0100