Plán aktivit

ZÁŘÍ 2020

Celý měsíc – výstava fotografií “ Tohle jsem malý já“ přineste prosím fotografii vašeho děťátka, když bylo malé

STŘEDA 16.9. – Schůzka SRPDŠ

Cvičení v tělocvičně Staré Město

“ Hasičský den “ exkurze v SDH NÁCHOD – cvičná evakuace

Sledujte prosím bližší informace na nástěnce ve třídě

 

BŘEZEN 2020

2.3. Divadlo Ferda Mravenec v 9hodin v MŠ Myslbekova

4.3. Konzultační hodiny s rodiči předškoláků

6.3. Návštěva knihovny „Tygřík Péťa“ v 10hodin

17.3. Vynášení paní Zimy – dopolední akce

19.3. Odemykání zahrady – dopolední akce

25.3. Kloboučkový den

Návštěva předškolních dětí v 1.třídě ZŠ Staré Město

Sledujte prosím bližší informace na nástěnce ve třídě

ÚNOR 2020

10.2. – 14.2. „Mám srdíčko mám, komu já ho dám…“ – zdobení perníkových srdíček

14.2. Srdíčkový den – v dopoledních hodinách

10.2. – 14.2. „Pohádkové lyžování “ – jen pro přihlášené děti

17.2. – 22.2. Exkurse do lékárny

26.2. – Karneval – „Sešlost na paloučku s Ferdou mravencem a Beruškou“

Po celý měsíc – „Čtení do ouška…“ Rodiče čtou dětem v MŠ před spaním

Sledujte prosím bližší informace na nástěnce ve třídě

PROSINEC 2019

2.12. Čertovský rej ve školce.Dejte dětem, prosím, čertovské oblečení ve kterém mohou běhat skákat a tancovat.
3.12 Čertovská dílna pro rodiče a děti.
4.12 Přijde do školky svatá Barbora
5.12 Půjdeme na Mikulášskou besídku na MŠ Myslbekova.
9.12-20.12 Budeme roznášet vyrobená vánoční přáníčka do schránek v Bražci a Starém Městě.
12.12 Budeme péct vánoční cukroví.
16.12 Bude ve školce divadelní představení“ O Ježíškovi“
17.12 Bude ve školce vánoční besídka s nadílkou.
17.12 Vánoční noc pro předškoláky ve školce.
18.12 Vycházka do lesa ke krmelci: Vánoce pro zvířátka.

LISTOPAD 2019

11.11. Přijede do školky Martin na bílém koni.
13.11. VISUS vyšetření očí pro přihlášené děti.
11.11-15.11 proběhne ve školce barevný týden.
25.11 divadelní představení na MŠ Myslbekova: O statečné Hildě a pyšném Hákonovi
V posledním týdnu zavřeme zahradu na zimu.

ŘÍJEN 2019

1.10 Cvičná evakuace.
3.10.Divadlo na MŠ Myslbekova: Zpívající koťata.
Druhý týden exkurze do továrny Bartoň pro starší děti.
14.10-18.10 Barevný týden.
Poslední dušičkový týden Dýňová dílna pro rodiče s dětmi.
Dle počasí: Lesní bloudění,stopovaná za pokladem.

ZÁŘÍ 2019

V září se budeme soustředit na adaptaci malých dětí na nové prostředí.
V úterý 17.9. v 15 hodin proběhne schůzka rodičů s vedoucí učitelkou.
Budeme si s dětmi povídat o rodině, jejích členech, zkusíme je nakreslit.
Od 9.9. do 20.9. bude s námi praktikantka Eliška Hejnyšová.

ČERVEN 2019

3.6. 4.lekce kurzu kolečkových bruslí.
4.6 Společný výlet do Častolovic, procházka okolo obory,návštěva zvěřince.
10.6 5.závěrečná lekce kurzu kolečkových bruslí.
13.6 Rozloučení s předškoláky.
13.6 Závěrečná besídka pro rodiče v 15 hodin.
18.6 Spaní předškoláků ve školce.

KVĚTEN 2019

2.5. Ozdobíme májový strom na školní zahradě.
6.5. Budeme mít společné focení v 8 hodin ve školce pan Hurdálek.
13.5 Zahájíme Kurz kolečkových bruslí: Hrátky na kolečkách.(20.5,27.5.)
15.5 Divadlo MŠ Myslbekova INDIÁN.
29.5 Program MŠ Myslbekova ZPÍVÁNKY.
Budeme mít DEN S POLICIÍ pan Žďárský.

DUBEN 2019

Pokračuje plavecký kurz 8. a 9. lekcí.
Pokračuje ozdravný kurz v solné jeskyňce na Husově náměstí v Náchodě.
Pokračuje akce: Celé Česko čte dětem. Prosíme o návštěvu dalších sourozenců, rodičů i prarodičů.
6.4. se zúčastníme s kulturním programem akce na městském úřadě v Náchodě: Vítání občánků.
O zapomenutých píšťalkách – zvukový workshop na MŠ Myslbekova.
Vodnický den: Pláče pláče vodníček, že mu vyschl rybníček.
Čarodějnice: Kdo to létá na koštěti.

BŘEZEN 2019

Pokračuje plavecký kurz 5.lekcí
Jarní prázdniny.mateřská škola uzavřena,provoz na MŠ Myslbekova.
20.3 Vynášení paní Zimy.
21.3 Otvírání zahrady.
21.3 Schůzka s rodiči předškoláků před zápisem do  ZŠ.
25.3 Divadelní představení: O Popelce na MŠ Myslbekova.
28.3 Zahájíme kurz v solné jeskyňce.
Návštěva v ZŠ Staré Město.
Exkurze po prodejny kniha a do knihovny.
Zahajujeme akci: Celé Česko čte dětem.

ÚNOR 2019

6.2. Zahájení plaveckého kurzu.
7.2. Poslední bruslení.
14.2. Srdíčkový den.
14.2 Pracovní dílna s rodiči. Zdobení valentýnských srdíček.
Dle možnosti návštěva zdravotní sestry ve školce.
Exkurze nejstarších dětí v lékárně Max na Letné.
21.2. Karneval s tombolou. Smím prosit?

LEDEN 2019

3.1. bubnování ve školce
4.1. začíná pro předškoláky kurz bruslení na zimním stadionu v Náchodě
7.1. Tři králové, návštěva betléma u paní Říhové
28.1-1.2 Lyžařský kurz ve ski areálu Mladé buky.

PROSINEC 2018

4.12. Příchod svaté Barbory.
5.12. Mikulášsko andělská besídka s nadílkou.
11.12. pečení vánočního cukroví.
11.12. krmení kačenek na řece
12.12. za zvířátky ke krmelci
17.-21.12. vánoční poštovní panáček, roznášení přáníček po Bražci.
20.12. vánoční besídka s dárky u stromečku a noc ve školce s předškoláky.
3.ledna zahájíme kurz bruslení na zimním stadionu v Náchodě.

ŘÍJEN 2018

8.10 – 12.10 týdenní program: „Pozor jedou hasiči“ s cvičnou evakuací.
15.10 – 19.10 barevný týden: „Všechny barvy podzimu chci si schovat na zimu“.
18.10 Výtvarná dílna pro rodiče a děti: „Držím draka na provázku“
22.10 Divadelní představení na MŠ Myslbekova: „Myšák Pišta“
Dle počasí výlet autobusem do města Náchod.

ZÁŘÍ 2018

V měsíci září bude probíhat postupná adaptace nově příchozích dětí na režim mateřské školy.
13.9. půjdeme s dětmi cvičit do tělocvičny ZŠ Staré Město.
14.9. bude ukázka hokejové výzbroje, hrajeme si na hokejisty.
18.9. bude třídní schůzka rodičů.
22.9. jdeme s nejstaršími dětmi na městský úřad v Náchodě na program: Vítání občánků.
25.9. půjdeme na exkurzi ke Kubištovým podívat se na včeličky.
26.9. půjdeme na MŠ Myslbekova na program: Kouzelník RENO.

AKCE ČERVEN 2018

1.6. Den dětí: „Cesta od města k městu“, plnění zábavných úkolů.
12.6. Závěrečná besídka dětí pro rodiče od 15 hod.
20.6 Den s policií
Dle možností navštívíme pozemky ZŠ Komenského.
V předposledním týdnu proběhne slavnostní rozloučení se školáky, se spaním ve školce.
V závěru měsíce bude indiánský týden: Indiánská maminka má indiána tatínka.

AKCE KVĚTEN 2018

2.5 zdobení májového stromu, májky.
9.5. společné fotografování pan Hurdálek.
10.5.exkurze do zahradnictví Kašpar
14.5.zahájení kurzu kolečkových bruslí, 5.lekcí.
14.a 15.5 proběhne zápis do MŠ.
18.5. půjdeme do Déčka na program: Cesta kolem světa.
po 21.5 exkurze na školní pozemky ZŠ Komenského.
29.5. společný výlet s MŠ Myslbekova do Adršpachu.
30.5. divadelní představení na MŠ Myslbekova: Klaun Tú Tú.

AKCE DUBEN 2018

5.4 a 6.4 proběhnou zápisy do základních škol.
Ve čtvrtek 5.4 pokračujeme v plaveckém kurzu.
7.4 se zúčastníme programu na městském úřadě Vítání občánků.
Dle možností uskutečníme odloženou exkurzi v čističce odpadních vod.
25.4. půjdeme na edukativní zážitkový program s kozami na MŠ Myslbekova.
Poslední týden v dubnu: Čáry máry fuk, čarodějnice.

AKCE BŘEZEN 2018

6.3 schůzka s rodiči budoucích školáků s vedoucí učitelkou půl 15hod. do 16hod.
6.3 exkurze do čističky odpadních vod
8.3 exkurze do lékárny na Letné
pokračování plaveckého kurzu
12.3 divadlo na MŠ Myslbekova: Zvířátka a loupežníci
19.3 začne příprava na Velikonoce dětská koleda a velikonoční dílna
20.3 první jarní den vyneseme paní zimu a otevřeme zahradu
26.3 návštěva v první třídě ZŠ Staré město
průběžně připravujeme program na vítání občánků

AKCE ÚNOR 2018

Po skončení lyžařského kurzu zahájení plaveckého kurzu 8. 2.
14. 2. Srdíčkový den
21. 2. Pohádkový karneval
26. 2. – 2. 3. Jarní prázdniny provoz neomezen

AKCE LEDEN 2018

9. 1. Návštěva betléma paní Říhové v Bražci.
15. 1. Prima Vizus pro přihlášené děti.
24. 1. Divadlo na MŠ Myslbekova Kocourek Mourek.
Dle sněhové nadílky: Malá zimní olympiádička a sněhulákové stavění s rodiči.
29. 1. – 2. 2. Kurz lyžování pro přihlášené děti.

AKCE PROSINEC 2017

V listopadu 28. 11.  jsme si cestou na adventní zámek prohlédli vlakové nádraží a lékárnu.
30. 11. navštívili kino Vesmír: Pásmo vánočních zimních pohádek.
4. 12. přijde k nám do MŠ Svatá Barbora a půjdeme s ní na větvičky k rychlení kvetení. 
5. 12. budeme mít slavnost: Andělská nadílka (děti se převlečou za andílky).
11. 12. budeme péci cukroví a zdobit perníky.
15. 12. začneme po Bražci roznášet vánoční přáníčka: Jede, jede poštovský panáček.
19. 12. budeme mít vánoční besídku s nadílkou u stromečku, předškoláci budu ve školce spát.
20. 12. půjdeme do lesa ke krmelci nadělit dobroty zvířátkům.

AKCE LISTOPAD 2017

Děkujeme rodičům za 100% účast na říjnové pracovní dílně Dýňobraní.
V říjnu pokračujeme čtvrtky v kurzu bruslení, 23. 11. bude poslední 7. lekce
8. 11. bude celoškolkový výlet pro předškoláky na exkurzi do sklárny vánoční ozdoby do Dvora Králové nad Labem.
10. 11. Martin na bílém koni, dramatizace, tradice a pranostiky.
13. 11. Bude divadlo v MŠ Myslbekova Příběhy kočky Micky
20. 11. vánoční focení p. Hurdálek v  8.30 hod.
28. 11. Advent na státním zámku Náchod, výlet pro předškoláky, tradice a zvyky.
Po skončení oprav silnice před školkou bude akce Zavírání zahrady.

AKCE ŘÍJEN 2017

Zahájení kurzu bruslení: „Hrátky na ledě“ 5.10.
Sportovní ovocné zápolení, návaznost na cvičení v tělocvičně Staré město.
Veselé pečení z jablíček.
Barevný duhový týden.
Divadelní představení: Tygřík Péťa 23.10.
Výtvarná dílna pro rodiče s dětmi. Strašidla z dýní 31.10.

AKCE ZÁŘÍ 2017

Vytváříme si s dětmi výstavku fotografií: Já a moje rodina o prázdninách.
V týdnu 18. 9. – 22. 9. budeme mít hasičský týden s nácvikem evakuace.
20.9. PES SORBON (pes fotbalista) zábavně preventivní program zaměřený na vztah dětí ke zvířatům.
20. 9. bude schůzka SRPDŠ.
V pátek 29. 9. bude MŠ uzavřena.
S předškolními dětmi zahájíme kurz bruslení 5. 10. Vybíráme 300 Kč.

no images were found