Vzdělávací program

Při svém plánování vycházíme z ročního období, tradic, svátků, ze společenského a kulturního prostředí, posilujeme vztah k přírodě, rodině, kamarádům, k rodné zemi, řeči. Učitelky vycházejí z podtémat ŠVP. Vybranou tematickou část s dílčími cíli zpracovávají do pěti oblastí týdenního plánu. Připraví a promyslí si činnosti, metody, formy i prostředky práce s ohledem na heterogenní skupinu.

V průběhu celého dne klademe důraz na samostatnost a tvořivost dítěte. Necháme ho jednat a učit na základě vnitřní motivace i předem domluvených pravidel. Nabídneme mu a hledáme co nejširší rámec běžných aktivit, které znamenají přínos k samostatnému, spokojenému a hodnotnému životu.

Snažíme se o vstřícnou komunikaci dítě – učitelka, v níž je rozhodující přijetí, náklonnost a důvěra ke každému dítěti. Tím se nám otvírá možnost úzce spolupracovat s rodinou. Umožníme rodičům vstoupit do třídy, prohlédnout si se svým dítětem hračky, výkresy, výtvory a zapojit je do společných aktivit dětí, rodičů a pracovnic školy