Provoz MŠ

pondělí až pátek  6:30 – 16:00 hodin

6:30 – 7:00 děti se scházejí ve třídě Žabiček /1.patro/
15:15/15:30 – 16:00 děti se spojují a rozcházejí ve třídě Žabiček    

Organizace dne

6:30 – 8:10 scházení dětí v MŠ, spontánní herní aktivity
8:10 – 8:40 komunitní kruh, pohybové aktivity
8:40 – 9:20 hygiena, přesnídávka, didaktické činnosti nabídnuté učitelkou = individuální, skupinové, společné
9:20 – 11:10 pobyt venku
11:10 – 11:20 hygiena
11:20 – 12:00 oběd, hygiena, čištění zubů
12:00 – 12:30 příprava na odpočinek, vyprávění, poslech pohádek
12:30 – 13:45 spánek, alternativní odpočinek
13:45 – 14:15  hygiena, svačina
14:15 – 16:00 odpolední hry a zábavné činnosti, rozcházení dětí domů

V období školních prázdnin je z důvodu nižšího počtu dětí provoz MŠ omezen.

Nový školní rok začíná 3.9.2018

Během státních svátků bude MŠ uzavřena.

Podzimní prázdniny připadnou na pondělí 29. října a úterý 30. října 2018 (provoz MŠ bude omezen)