Provoz MŠ

pondělí až pátek  6:30 – 16:00 hodin

6:30 – 7:00/7:15 děti se scházejí ve třídě Žabiček /1.patro/
15:15/15:30 – 16:00 děti se spojují a rozcházejí ve třídě Žabiček    

Organizace dne

6:30 – 8:10 scházení dětí v MŠ, spontánní hravé aktivity
8:10 – 8:40 komunitní kruh, pohybové aktivity
8:40 – 9:20 hygiena, přesnídávka, didaktické činnosti nabídnuté učitelkou = individuální, skupinové, společné
9:20 – 11:10 pobyt venku
11:10 – 11:20 hygiena
11:20 – 12:00 oběd, hygiena, čištění zubů
12:00 – 12:30 příprava na odpočinek, vyprávění, poslech pohádek
12:30 – 13:45 spánek, alternativní odpočinek
13:45 – 14:15  hygiena, svačina
14:15 – 16:00 odpolední hry a zábavné činnosti, rozcházení dětí domů

V období školních prázdnin je z důvodu nižšího počtu dětí provoz MŠ omezen.

Nový školní rok začíná 4.9.2017

Během státních svátků 28.9. a 17.11.2017, 30.3.2018., 2.4.2018, 1.5.2018 a 8.5.2018 bude MŠ uzavřena.

Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2017 (provoz MŠ bude omezen)