Kontaktní údaje

Mapa MŠ Myslbekova 4, Náchod
Mateřská škola
Myslbekova 4
547 01, Náchod

Právní forma: příspěvková organizace
IČ: 70 996 393
Zřizovatel: Město Náchod
Ředitelka MŠ: Jaroslava Dušková

e-mail:ms.myslbekova@tiscali.cz

Pověřenec pro ochranu osobních dat: Tomáš Urban

e-mail: tomas.urban@softbit.cz

Telefon do ředitelny: +420 775 240 426
Telefon do kuchyně: +420 491 426 240

Telefon do tříd: +420 491 542 138 + tónová volba:
101 třída berušek  
102 třída žabiček  
103 třída zajíčků 

Odloučené pracoviště:
U Kočovny 31, Bražec
Telefon: +420 491 428 689