Žabičky

Plán činností na říjen:

týdny od 1.do 12. října – vyprávíme si o ovoci a zelenině, vykopeme brambory na záhonku, budeme 

                                       chystat ovocný salát, využijeme brambory pro činnosti dětí

středa 17.10.   pásmo filmových pohádek v kině Vesmír Náchod

pondělí 22.10.  divadelní představení v MŠ „Myšák Pišta“

podle počasí pouštění draka při pobytu venku

poslední týden v říjnu: akce pro děti a rodiče „Vyrobte doma skřítka Podzimníčka“

                                    dopoledne pro děti v MŠ „Podzimní strašidlení“  

 

 

 

 

Aktuální akce budou vždy vyvěšeny na nástěnce ve třídě.