Provoz MŠ

pondělí až pátek  6:30 – 16:00 hodin

6:30 – 7:00

7.00 – 7.30

děti ze třídy Berušek se scházejí ve třídě Žabiček /1.patro/

v 7.00 si děti z Berušek přebírá jejich učitelka.

15:00/15:30 – 16:00 děti ze třídy Berušek se v 15.00 spojují ve třídě Žabiček 

Organizace dne

6:30 – 8:30 scházení dětí v MŠ, spontánní herní aktivity
8:30 – 8:40 komunitní kruh, pohybové aktivity
8:40 – 9:20 hygiena, přesnídávka, didaktické činnosti nabídnuté učitelkou = individuální, skupinové, společné
9:20 – 11:15/11.20 pobyt venku
11:15 – 11:20/11.30 hygiena
11:20 – 12:00 oběd, hygiena
12:00 – 12:30 příprava na odpočinek, vyprávění, poslech pohádek
12:30 – 13:45 spánek, alternativní odpočinek
13:45 – 14:15  hygiena, svačina
14:15 – 16:00 odpolední hry a zábavné činnosti, rozcházení dětí domů

V období školních prázdnin je z důvodu nižšího počtu dětí provoz MŠ omezen.