Seznam přijatých dětí od 1.9.2021

Mateřská škola, Náchod, Myslbekova 4
Seznam přijatých dětí od 1.9.2021
Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola, Náchod,
Myslbekova 4, přijala děti evidované pod těmito registračními čísly:
8 Přijímá se od 1.9.2021
9 Přijímá se od 1.9.2021
10 Přijímá se od 1.9.2021
12 Přijímá se od 1.9.2021
13 Přijímá se od 1.9.2021
14 Přijímá se od 1.9.2021
15 Přijímá se od 1.9.2021
16 Přijímá se od 1.9.2021
18 Přijímá se od 1.9.2021
19 Přijímá se od 1.9.2021
23 Přijímá se od 1.9.2021
24 Přijímá se od 1.9.2021
25 Přijímá se od 1.9.2021
26 Přijímá se od 1.9.2021
27 Přijímá se od 1.9.2021
28 Přijímá se od 1.9.2021
29 Přijímá se od 1.9.2021
30 Přijímá se od 1.9.2021
31 Přijímá se od 1.9.2021
32 Přijímá se od 1.9.2021
33 Přijímá se od 1.9.2021
34 Přijímá se od 1.9.2021
35 Přijímá se od 1.9.2021
36 Přijímá se od 1.9.2021
38 Přijímá se od 1.9.2021
39 Přijímá se od 1.9.2021

Vyvěšeno dne: 2.6.2021
Jaroslava Dušková
ředitelka školy