Seznam přijatých dětí na šk.rok 2024-25

Mateřská škola, Náchod, Myslbekova 4

Seznam přijatých dětí od 1. 9. 2024

Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola, Náchod, Myslbekova 4, přijala děti evidované pod těmito registračními čísly:

 6         Přijímá se od 1. 9. 2024

35        Přijímá se od 1. 9. 2024

32        Přijímá se od 1. 9. 2024

29        Přijímá se od 1. 9. 2024

 9         Přijímá se od 1. 9. 2024

19        Přijímá se od 1. 9. 2024

20        Přijímá se od 1. 9. 2024

24        Přijímá se od 1. 9. 2024

 7         Přijímá se od 1. 9. 2024

12        Přijímá se od 1. 9. 2024

17        Přijímá se od 1. 9. 2024

10        Přijímá se od 1. 9. 2024

 8         Přijímá se od 1. 9. 2024

15        Přijímá se od 1. 9. 2024

 3         Přijímá se od 1. 9. 2024

13        Přijímá se od 1. 9. 2024

 2         Přijímá se od 1. 9. 2024

16        Přijímá se od 1. 9. 2024

 5         Přijímá se od 1. 9. 2024

 1         Přijímá se od 1. 9. 2024

27        Přijímá se od 1. 9. 2024

26        Přijímá se od 1. 9. 2024

33        Přijímá se od 1. 9. 2024

25        Přijímá se od 1. 9. 2024

30        Přijímá se od 1. 9. 2024

34        Přijímá se od 1. 9. 2024

Vyvěšeno dne: 4. 6. 2024                                         Jaroslava Dušková, ředitelka školy