Aktuality kategorie: Obecné

ZÁPIS DO MŠ NA ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

Zápis se bude konat 6. 5. a 7. 5. 2024 od 9:00 do 15:00 hodin v ředitelně školy.
Údaje a doklady stanovené pro přijetí dítěte do MŠ:
– rodný list dítěte
– průkaz totožnosti zákonného zástupce, popř. doklad o zmocnění zastupovat dítě v přijímacím řízení v případě osob, které osobně pečují o dítě v pěstounské péči
– doporučení školského poradenského zařízení (v případě dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami)
– doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (v případě nepodrobení se očkování). Netýká se dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné.

Elektronický předzápis
Pro usnadnění a urychlení zápisu Vašeho dítěte do naší mateřské školy můžete využít Elektronického předzápisu, který bude zpřístupněn 29. 4. 2024 na webu: www.elektronickypredzapis.cz stačí vyhledat naši mateřskou školu a předzapsat se
do ní, nebo kliknutím na tento odkaz přejít přímo na informační stránku naší MŠ:
https://elektronickypredzapis.cz/materska-skola/nachod-myslbekova
Dále Vás program navede, jaké další kroky je potřeba podniknout (tisk vyplněné žádosti, návštěva lékaře) a vše potřebné doručit do MŠ stanoveným způsobem v termínu řádného zápisu.

DALŠÍ DOKUMENTY KE STAŽENÍ:

žádost o přijetí

kritéria přijetí

elektronicky_predzapis

Pozvánka na Den otevřených dveří: 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Ceny stravného od 1. 1. 2023

Vážení rodiče,

vzhledem k vysokému nárůstu cen potravin jsme nuceni od. 1. 1. 2023 zvýšit cenu stravného.

Úhrada stravného u dětí 3 – 6 let je stanovena  na 1 000,- Kč,

                                  u dětí 7 letých je stanovena na 1 100,- Kč.

Úplata za předškolní vzdělávání u dětí 3 – 5 let je 400,- Kč.

Děkujeme za pochopení.                     Jaroslava Dušková, ředitelka školy