Yearly Archives: 2023

Informace k zápisům do MŠ na rok 2023 – 2024

ZÁPIS DO MŠ NA ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

 Zápis se bude konat 3. 5. a 4. 5. 2023 od 9:00 do 15:00 hodin v ředitelně školy.

Údaje a doklady stanovené pro přijetí dítěte do MŠ:

  • rodný list dítěte
  • průkaz totožnosti zákonného zástupce, popř. doklad o zmocnění zastupovat dítě v přijímacím řízení v případě osob, které osobně pečují o dítě v pěstounské péči
  • doporučení školského poradenského zařízení (v případě dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami)
  • doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (v případě nepodrobení se očkování). Netýká se dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné.

 

Elektronický předzápis

Pro usnadnění a urychlení zápisu Vašeho dítěte do naší mateřské školy můžete využít Elektronického předzápisu. Na webu: www.elektronickypredzapis.cz stačí vyhledat naši mateřskou školu a předzapsat se do ní, nebo kliknutím na tento odkaz přejít přímo na informační stránku naší MŠ:

https://elektronickypredzapis.cz/materska-skola/nachod-myslbekova

Dále Vás program navede, jaké další kroky je potřeba podniknout (tisk vyplněné žádosti, návštěva lékaře) a vše potřebné doručit do MŠ stanoveným způsobem v termínu řádného zápisu.

Školský obvod mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola, Náchod, Myslbekova 4, tvoří ulice:

Bílá, Bílkova, Bražecká, Dobenínská, Drtinovo náměstí, Duhová, Jugoslávská, Lidická, Luční, Modrá, Myslbekova, Na Kopečku, Na Mokřinách, Na Skalce, Na Strži, Na Výsluní, Nemastova, Nová, Novoměstská, Nyklíčkova, Odboje, Okrová, Partyzánská, Pekelská, Peklo, Pod Brankou, Pod Lipím, Pod Rozkoší, Pod vyhlídkou, Podhorní, Rajmonova, Růžová, Špreňarova, U Kočovny, U Tří Dvorců, V Kalhotách, V Kapse, V Náměrkách, V Ostrovech, Václavická, Wiesnerova, Za Přádelnou, Za Řekou, Zářečí, Zelená.

Ke stažení: 

předzápis

příloha č.1-žádost o přijetí

příloha č. 2 – potvrzení lékaře

příloha č.3 Kritéria pro přijímání dětí