Historie

Mateřská škola Myslbekova byla slavnostně otevřena 31.10.1977.

Byla vybudována v akci Z za 20 měsíců nákladem asi 5 000 000 korun.

Škola byla přidána do vlastnictví n.p. Mez Náchod.

1977/1978 se zahajoval provoz v této sestavě učitelek I.Čadová, I.Roubalová, L.Štekerová, H.Capoušková, L.Rapušáková, ředitelka K.Köhlová