Kuřátka

ŘÍJEN 2018

8.10 – 12.10 týdenní program: „Pozor jedou hasiči“ s cvičnou evakuací.
15.10 – 19.10 barevný týden: „Všechny barvy podzimu chci si schovat na zimu“.
18.10 Výtvarná dílna pro rodiče a děti: „Držím draka na provázku“
22.10 Divadelní představení na MŠ Myslbekova: „Myšák Pišta“
Dle počasí výlet autobusem do města Náchod.

ZÁŘÍ 2018

V měsíci září bude probíhat postupná adaptace nově příchozích dětí na režim mateřské školy.
13.9. půjdeme s dětmi cvičit do tělocvičny ZŠ Staré Město.
14.9. bude ukázka hokejové výzbroje, hrajeme si na hokejisty.
18.9. bude třídní schůzka rodičů.
22.9. jdeme s nejstaršími dětmi na městský úřad v Náchodě na program: Vítání občánků.
25.9. půjdeme na exkurzi ke Kubištovým podívat se na včeličky.
26.9. půjdeme na MŠ Myslbekova na program: Kouzelník RENO.

AKCE ČERVEN 2018

1.6. Den dětí: „Cesta od města k městu“, plnění zábavných úkolů.
12.6. Závěrečná besídka dětí pro rodiče od 15 hod.
20.6 Den s policií
Dle možností navštívíme pozemky ZŠ Komenského.
V předposledním týdnu proběhne slavnostní rozloučení se školáky, se spaním ve školce.
V závěru měsíce bude indiánský týden: Indiánská maminka má indiána tatínka.

AKCE KVĚTEN 2018

2.5 zdobení májového stromu, májky.
9.5. společné fotografování pan Hurdálek.
10.5.exkurze do zahradnictví Kašpar
14.5.zahájení kurzu kolečkových bruslí, 5.lekcí.
14.a 15.5 proběhne zápis do MŠ.
18.5. půjdeme do Déčka na program: Cesta kolem světa.
po 21.5 exkurze na školní pozemky ZŠ Komenského.
29.5. společný výlet s MŠ Myslbekova do Adršpachu.
30.5. divadelní představení na MŠ Myslbekova: Klaun Tú Tú.

AKCE DUBEN 2018

5.4 a 6.4 proběhnou zápisy do základních škol.
Ve čtvrtek 5.4 pokračujeme v plaveckém kurzu.
7.4 se zúčastníme programu na městském úřadě Vítání občánků.
Dle možností uskutečníme odloženou exkurzi v čističce odpadních vod.
25.4. půjdeme na edukativní zážitkový program s kozami na MŠ Myslbekova.
Poslední týden v dubnu: Čáry máry fuk, čarodějnice.

AKCE BŘEZEN 2018

6.3 schůzka s rodiči budoucích školáků s vedoucí učitelkou půl 15hod. do 16hod.
6.3 exkurze do čističky odpadních vod
8.3 exkurze do lékárny na Letné
pokračování plaveckého kurzu
12.3 divadlo na MŠ Myslbekova: Zvířátka a loupežníci
19.3 začne příprava na Velikonoce dětská koleda a velikonoční dílna
20.3 první jarní den vyneseme paní zimu a otevřeme zahradu
26.3 návštěva v první třídě ZŠ Staré město
průběžně připravujeme program na vítání občánků

AKCE ÚNOR 2018

Po skončení lyžařského kurzu zahájení plaveckého kurzu 8. 2.
14. 2. Srdíčkový den
21. 2. Pohádkový karneval
26. 2. – 2. 3. Jarní prázdniny provoz neomezen

AKCE LEDEN 2018

9. 1. Návštěva betléma paní Říhové v Bražci.
15. 1. Prima Vizus pro přihlášené děti.
24. 1. Divadlo na MŠ Myslbekova Kocourek Mourek.
Dle sněhové nadílky: Malá zimní olympiádička a sněhulákové stavění s rodiči.
29. 1. – 2. 2. Kurz lyžování pro přihlášené děti.

AKCE PROSINEC 2017

V listopadu 28. 11.  jsme si cestou na adventní zámek prohlédli vlakové nádraží a lékárnu.
30. 11. navštívili kino Vesmír: Pásmo vánočních zimních pohádek.
4. 12. přijde k nám do MŠ Svatá Barbora a půjdeme s ní na větvičky k rychlení kvetení. 
5. 12. budeme mít slavnost: Andělská nadílka (děti se převlečou za andílky).
11. 12. budeme péci cukroví a zdobit perníky.
15. 12. začneme po Bražci roznášet vánoční přáníčka: Jede, jede poštovský panáček.
19. 12. budeme mít vánoční besídku s nadílkou u stromečku, předškoláci budu ve školce spát.
20. 12. půjdeme do lesa ke krmelci nadělit dobroty zvířátkům.

AKCE LISTOPAD 2017

Děkujeme rodičům za 100% účast na říjnové pracovní dílně Dýňobraní.
V říjnu pokračujeme čtvrtky v kurzu bruslení, 23. 11. bude poslední 7. lekce
8. 11. bude celoškolkový výlet pro předškoláky na exkurzi do sklárny vánoční ozdoby do Dvora Králové nad Labem.
10. 11. Martin na bílém koni, dramatizace, tradice a pranostiky.
13. 11. Bude divadlo v MŠ Myslbekova Příběhy kočky Micky
20. 11. vánoční focení p. Hurdálek v  8.30 hod.
28. 11. Advent na státním zámku Náchod, výlet pro předškoláky, tradice a zvyky.
Po skončení oprav silnice před školkou bude akce Zavírání zahrady.

AKCE ŘÍJEN 2017

Zahájení kurzu bruslení: „Hrátky na ledě“ 5.10.
Sportovní ovocné zápolení, návaznost na cvičení v tělocvičně Staré město.
Veselé pečení z jablíček.
Barevný duhový týden.
Divadelní představení: Tygřík Péťa 23.10.
Výtvarná dílna pro rodiče s dětmi. Strašidla z dýní 31.10.

AKCE ZÁŘÍ 2017

Vytváříme si s dětmi výstavku fotografií: Já a moje rodina o prázdninách.
V týdnu 18. 9. – 22. 9. budeme mít hasičský týden s nácvikem evakuace.
20.9. PES SORBON (pes fotbalista) zábavně preventivní program zaměřený na vztah dětí ke zvířatům.
20. 9. bude schůzka SRPDŠ.
V pátek 29. 9. bude MŠ uzavřena.
S předškolními dětmi zahájíme kurz bruslení 5. 10. Vybíráme 300 Kč.