Berušky

AKCE ŘÍJEN 2017

Čtvrtek 5.10. zahájení kurzu HRÁTKY NA LEDĚ ( každý čtvrtek )
16. – 20. 10. BRAMBORIÁDA domácí tvoření dětí s rodiči, výstava prací v MŠ
Pondělí 23.10. TYGŘÍK PÉŤA divadelní představení v MŠ 8:30
Středa 25.10.  DUCHAŘENÍ zábavné dopoledne v MŠ plné úkolů a pohybu, děti mohou přijít v kostýmech

AKCE ZÁŘÍ 2017

Přivítání nových dětí a jejich adaptace, poznáváme blízké okolí ( vycházky)

13.9. informativní schůzka s rodiči, od 15:00
14.9. Cvičná evakuace s dětmi
20.9. PES SORBON ( pes fotbalista ) zábavně preventivní program zaměřený na vztah dětí ke zvířatům, 8:00 – 8:30 v MŠ, cena 40,- Kč, vstupné hradíme z třídního fondu
18. – 22.9. výstava fotografií LETNÍ VZPOMÍNÁNÍ
Prosíme o jednu vzpomínku z letošních prázdnin ( např.fotografii, vstupenku, turistickou značku, mušli, pohlednici,…. ) . S dětmi si budeme povídat o čase dovolených, o výletech, o prázdninách

  
 AKCE ČERVEN 2017

Úterý 27.6. VANDR s batůžky,  výlet do blízkého okolí autobusem a pěšky, do batůžku pitíčko, pláštěnku a mlsku, svačina zajištěna
Středa 28.6. MALÁ ŠKOLIČKOVÁ MATURITKA rozloučení s předškoláky, školáci si mohou přinést školní aktovky 9:00 – 9:45
Čtvrtek 29.6. vyhlášení nejlepšího sběrače hliníku, návštěva cukrárny a hračkárny
Pátek 30.6. PRÁZDNINY VOLAJÍ