Monthly Archives: Duben 2022

Zápis do MŠ na školní rok 2022 – 2023

Zápis do mateřské školy na školní rok 2022/2023

 Zápis se bude konat 2. 5. a 3. 5. 2022 v čase od 9:00 do 15:00 hodin v ředitelně školy.

 K zápisu do MŠ v období od 2. do 16. května nemohou podat přihlášku cizinci s vízem za účelem strpění pobytu na území ČR podle § 33 odst. 1 písm. a) zákona o pobytu cizinců na území ČR („uprchlíci“) s místem pobytu ve spádové oblasti. Pro tyto cizince – uprchlíky je určen termín zápisu 22. 6. 2022 od 13:00 do 16:00 hodin.

Další informace ke stažení zde: 

Kritéria pro přijímání dětí

příloha č.1-žádost o přijetí

příloha č. 2 – potvrzení lékaře